Naar hoofdinhoud

Terug

Logo Rijksoverheid - Naar de homepage van overvaccineren.nl
Illustration: Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring overvaccineren.nl.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door de volgende maatregelen binnen onze processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen via overvaccineren@minvws.nl.

Over deze website

  • Privacy
  • Cookies
  • Copyright
  • Toegankelijkheid
  • Kwetsbaarheid melden

Meer informatie?